12 december - 31 mars 2023

Ledarskap för mellanchefer. 

Utbildningen "Ledarskap för mellanchefer" syftar till att öka mellanchefernas kunskaper och medvetenhet om hur de kan leda sina medarbetare på ett professionellt och engagerande sätt, och att de ska ha en förståelse för lagstiftningen kring arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningen kommer bland annat att ta upp ämnen som berör ledarskapets grunder, delegering, konflikthantering, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Detta är en digital utbildning som du kan ta del av när det passar dig. I slutet av utbildningen får du ett diplom som bevis på att du tagit del av all information. 


Detta är en gratis digital utbildning som är en del av ESF-projektet "Kondis i omställning" av Sveriges bagare & konditorer. Utbildare är Caroline Murray-Carlsson från Towards. 

Anmäl dig här.

Organized by

Sveriges bagare & konditorer

Vid frågor vänligen kontakta julia@bageri.se.